Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)

                                       

 

FacebookTwitter
Цели и приоритети PDF Печати Е-пошта

Утврдувањето на целите и приоритетите во Вардарскиот плански регион и дефинирањето на Визија е изготвено врз основа на стратегиска анализа и дијагностицирање на состојбата во регионот.

1.       Зголемување на конкурентната способност на регионот и обезбедување на квалификувана и едуцирана работна сила според потребите на стопанството

 

2.       Развој на транзитен, одржлив и културен туризам

 

3.       Подобрување на инфраструктурата и енергетските потенцијали во регионот

 

4.       Обезбедување на услови за подобрување на животната средина во регионот

 

5.       Креирање на регионално одржливо земјоделство и одржлив рурален развој

 

6.      Развој на ефективен образовен систем кој ќе биде базиран на вредности, ќе биде широко достапен и ќе биде во состојба да ги подготови корисниците за животните предизвици

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2019. Центар за развој на Вардарски плански регион. Designed by Pance