Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)

                                       

 

FacebookTwitter
Потпишан договор во рамки на проект „Проширување на функциите на Центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор“ PDF Print E-mail

Раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион, Г. Марко Колев и Министерот за локална самоуправа Д-р Ширет Елези на ден 25.05.2017 година го потпишаа Договорот за финансиска подршка на БИЗНИС ЦЕНТРИТЕ во рамки на проектот  „Проширување на функциите на Центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор“ со што ја продолжија имплементацијата на активностите во поглед на зајкнување на поддршката на бизнис заедницата.

Центарот за развој на Вардарски плански регион со договорот склучен со Министерство за локална самоуправа обезбеди 400.000,00  денари за реализација на проектните активности кои имаа за цел потикнување на развојот на малите и средни бизниси.

Исто така дел од проектните активности ќе бидат финансирани од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) наменети за имплементација на една мерка од Регионалната стратегија за иновации во Вардарски плански регион и дополнително 1500 евра за настани и обуки.


 
Copyright © 2018. Центар за развој на Вардарски плански регион. Designed by Pance