Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)

                                       

 

FacebookTwitter
Вести
Одржана работилница на тема: „Подобрување на услугите за лицата со попреченост“ PDF Печати Е-пошта

На ден 13.06.2017 година (вторник), Раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион Г-н Марко Колев присуствуваше на работилницата: „Подобрување на услугите за лицата со попреченост“ која се одржа во Охрид. Оваа работилница беше организирана од Програмата за развој на Обединетите нации, во соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка и Делегацијата на Европската Унија.

Целта на работилницата е размена на искуства и практики помеѓу меѓународните и националните експерти, како и детектирање на нови можности и начини за подобрување на квалитетот на живот на лицата со попреченост.

Раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион имаше свое излагање на оваа работилница со цел да ги сподели успешните примери за социјална инклузија на локално и регионално ниво преку реализираните проекти за намалување на бариерите за пристап на лицата со попречености во Вардарскиот плански регион.

 

 
Потпишан договор во рамки на проект „Проширување на функциите на Центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор“ PDF Печати Е-пошта

Раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион, Г. Марко Колев и Министерот за локална самоуправа Д-р Ширет Елези на ден 25.05.2017 година го потпишаа Договорот за финансиска подршка на БИЗНИС ЦЕНТРИТЕ во рамки на проектот  „Проширување на функциите на Центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор“ со што ја продолжија имплементацијата на активностите во поглед на зајкнување на поддршката на бизнис заедницата.

Центарот за развој на Вардарски плански регион со договорот склучен со Министерство за локална самоуправа обезбеди 400.000,00  денари за реализација на проектните активности кои имаа за цел потикнување на развојот на малите и средни бизниси.

Исто така дел од проектните активности ќе бидат финансирани од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) наменети за имплементација на една мерка од Регионалната стратегија за иновации во Вардарски плански регион и дополнително 1500 евра за настани и обуки.


 
Промоција на Проект „Подобрување на животната средина преку уредување на речните корита во вардарскиот регион , уредување на речното корито на реката Луда Мара – Општина Кавадарци“ PDF Печати Е-пошта

Во просториите на Општина Кавадарци градоначалникот на Општина Кавадарци г.дин Александар Панов заедно со раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион г-дин Марко Колев го промовираа Проектот „Подобрување на животната средина преку уредување на речните корита во вардарскиот регион , уредување на речното корито на реката Луда Мара – Општина Кавадарци“. Со овој проект се опфаќа реализација на третата и последна градежна фаза за уредување на речното корито со вкупна должина од 355 метри од кои покрај уредувањето и изградба на пешачки дел на кејот, предвидено е да се постави и урбана опрема, осветлување и два пешачки моста. Проектот е финансиран од страна на Министерството за локална самоуправа и Биро за регионален развој преку програмата за рамномерен регионален развој со вкупна вредност од 15.050.526 денари, од кои 9.629.433 денари се обезбедени преку Министерството за локална самоуправа - Биро за регионален развој и 5.421.093 денари со кофинансирање од Општина Кавадарци.


 
Одржана 22-рата Седница на Совет за развој на Вардарски плански регион PDF Печати Е-пошта

Центарот за развој на Вардарски плански регион на ден 09.05.2017 година ја одржа 22-рата по ред Седница на Советот за развој на Вардарски плански регион, во просториите на Општина Кавадарци. Дневениот ред го сочинуваа вкупно 6 точки и истиот беше едногласно усвоен. Раководителот на Центарот г-дин Марко Колев ги информираше Градоначалниците за аплицираните проекти од страна на Центарот за развој на Вардарски плански регион и проекти кои се во фаза на реализација, како и за тековните активности на Центарот. Покрај ова, од страна на членовите на Советот на Вардарски плански регион беше потпишан Договорот за соработка во 2017 година помеѓу Министерство за локална самоуправа и единиците за локална самоуправа од Вардарскиот плански регион.


 
Промоција на Проектот „Заштита на водите на Езеро Младост преку регулирање на отпадните води во населба Отовица“ PDF Печати Е-пошта

Во просториите на Општина Велес Претседателот на совет на Вардарскиот плански регион и воедно градоначалник на Општина Велес м-р Славчо Чадиев заедно со раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион г-дин Марко Колев го промовираа Проектот „Заштита на водите на Езеро Младост преку регулирање на отпадните води во населба Отовица“. Со овој проект се опфаќа изградба на фекална канализација во населба Отовица со вкупна должина од 2.514м која ќе се поврзува со колекторскиот систем. Проектот е финансиран од страна на Министерството за локална самоуправа и Биро за регионален развој преку програмата за рамномерен регионален развој во износ од 8.197.364 денари .


 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Page 2 of 17
Copyright © 2017. Центар за развој на Вардарски плански регион. Designed by Pance