Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)

                                       

 

FacebookTwitter
News


Инфо сесија за четвртиот повик за инструментите: Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап, спин- оф и Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации. PDF Print E-mail

Бизнис Центарот за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија во Вардарскиот плански регион во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој организираат инфо сесија  за четвртиот повик за инструментите:  Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап, спин- оф и Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации.

Целта на оваа инфо сесијае да сe појасни начинот на аплицирање на потенцијалните апликанти,како да подготоват предлог проект, со информации за софтверот, презентација на апликацискиот пакет и правилата и процедурите за финансирање на инструментот.

 


 
Одржана 21-та Седница на Совет за развој на Вардарски плански регион PDF Print E-mail

Денес Центарот за развој на Вардарски плански регион ја одржа 21-вата по ред Седница на Советот за развој на Вардарски плански регион, во просториите на Општина Росоман.

Дневениот ред го сочинуваа вкупно 8 точки, кои беа предложени од страна на Претседателот на Советот за развој на Вардарски плански регион, м-р Славчо Чадиев,а кои подетално ги образложи Раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион. На денешната седница, едногласно беа усвоени Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2016 година и Годишниот извештај за спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2016 година, кои се законска обврска на Центарот. По деталното образложение од страна на Г. Колев, беше донесена и Одлуката за усвојување на Завршна сметка за 2016 година на Центарот за развој на Вардарски плански регион. Како и на досегашните седници и на денешната седница на Советот, г. Колев ги информираше членовите за степенот на реализација на Договорите за соработка потпишани помеѓу Министерството за локална самоуправа и Единиците на локалната самоуправа од Вардарски плански регион, основачи на Центарот. Тој ги запозна членовите на Советот со активностите и задачите кои како законска обврска го спроведе Центарот во изминатата 2016 година.

Раководителот на Центарот ги информираше Градоначалниците за имплементираните проекти во 2016 година, вкупно 16, од кои 6 проекти финансирани преку Биро за регионален развој, 1 проект преку Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и 8 проекти преку странски донатори, УНДП, ГИЗ, УСАИД. Воедно Г. Колев ги запозна присутните со степенот на реализација на тековните проекти на Центарот за развој на Вардарски плански регион финансирани од домашни и странски извори кои целосно ќе се реализираат оваа година и кои се вкупно 7 на број, како и со 9-те нови проекти аплицирани изминатата година за кои сеуште се чека уште одговор.


 
Реконструкција на кров на поранешното основно училиште Јордан Х.К. Џинот PDF Print E-mail

На 21.12.2016 година, се отпочна со реализација на градежните активности за реконструкција на кров на поранешното основно училиште Јордан Х.К. Џинот кој како јавен објект е во сопственост на општина Велес.  Поранешното основно училиште Јордан Х.К. Џинот во приземјето се планира да прерасне во детска градинка, а на горниот кат ќе прерасне во Центар за граѓански организации кои работат со лица со попреченост.

Овие градежни активности се имплементираат во рамки на проектот: “Грижа за лицата со попреченост преку обезбедување на поадекватни просторни услови за граѓанските организации за подготовка и испорака на поквалитетни услуги кои ќе ја помогнат интеграцијата на овие лица во општеството - Реконструкција на јавен објект на Општина Велес – Центар за граѓански организации кои работат со лица со попреченост”, кој е финансиски поддржан од Програмата за локален развој на Програмата за развој на Обединетите Нации – УНДП, Општина Велес и Центарот за развој на Вардарски плански регион. Како дел од овој проект, во изминатиот период беа изработени основен проект за реконструкција на кров, фасада, и промена на врати и прозорци, како и ревизија на основниот проект.

 
Одржани работилници за поддршка на невладиниот сектор во Вардарски плански регион PDF Print E-mail

На 19 и 20 декември, со почеток во 11:00 часот, во хотел Уни Палас 1 во Општина Кавадарци се одржаa две работилници за поддршка на невладиниот сектор од Вардарскиот плански регион, чиј делокруг на работа е обезбедување на грижа за ранливи категории и лица со психофизички хендикеп. Овие две работилници се реализираа во рамки на проектот: Поддршка на развојот на граѓанскиот сектор од Вардарски плански регион преку партнерства со јавниот и бизнис секторот – Опремување на регионален центар за поддршка на граѓанскиот сектор во општините од Вардарски плански регион со седиште во Општина Кавадарци”, кој е финансиски поддржан од Програмата за локален развој на Програмата за развој на Обединетите Нации – УНДП, Општина Велес и Центарот за развој на Вардарски плански регион. На овие две работилници, присутните имаа можност да се запознаат со формални и неформални механизми за соработка на локално ниво во областа на социјалната заштита. Истовремено, на сите присутни им беа претставени спецификите на меѓународните и националните отворени донаторски програми каде што невладините организации би можеле да аплицираат за финансиски средства.

 
Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Центар за развој на Вардарски плански регион и Сојуз на стопански комори на Македонија PDF Print E-mail

Центарот за развој на Вардарски плански регион и Сојуз на Стопански Комори на Македонија, на ден 14.12.2016 година склучија Меморандум за соработка, со цел поттикнување и развивање на сите облици на соработка, зголемување на потенцијали за промоција, размена на бизнис информации, заедничко планирање и организирање на семинари и трибини и поддршка за институционално партнерство за заедничко аплицирање на проекти, истражување, развој и образование.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 19
Copyright © 2020. Центар за развој на Вардарски плански регион. Designed by Pance