Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)

                                       

 

FacebookTwitter
Вести


Одржана прва консултативна работилница за изработка на предфизибилити студија за воспоставување на меѓу-регионален технолошки парк (МТП) за Вардарскиот и Источниот плански регион PDF Печати Е-пошта

На 27.11.2017 година во зградата на Ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се одржа првата консултативна работилница со проектните партнери за изработка на предфизибилити студија за воспоставување на меѓу-регионален технолошки парк (МТП) за Вардарскиот и Источниот плански регион.

Целта на настанот беше анализа на првичните добиени резултати од спроведените интервјуа и анкети со релевантните чинители. Работилницата беше спроведена од страна на експертот Јасмина Поповска од Програмата за развој на Обединетите Нации - УНДП.

Настанот беше организиран во рамки на проектот за „Изработка на предфизибилити студија за воспоставување на меѓу-регионален технолошки парк (МТП) за Вардарскиот и Источниот плански регион”, а е финаансиски поддржан од Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП).


 
Одржана Конститутивна седница на Советот за развој на Вардарски плански регион PDF Печати Е-пошта

Денес во Општина Велес, како најголема општина по број на жители во составот на Вардарски плански регион, се одржа Конститутивната седница на Советот за развој на Вардарски плански регион. На Седницата покрај градоначалниците на деветте општини во рамки на регионот и Раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион присуствуваа и претставници од Министерство за локална самоуправа меѓу кои и Заменик министерот за локална самоуправа, Дејан Павлевски,кој им посака успешна работа на Градоначанниците од Вардарски плански регион и истакна дека Министерството е отворено за соработка.

На денешната седница се конституира Советот за развој на Вардарски плански регион. Од страна на тричлената верификациона комисија формирана од присутните градоначалници, беше изготвен Извештај врз основа на кој едногласно беше донесена Одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот за развој на Вардарскиот плански регион.

За претседател на Советот за развој на Вардарски плански регион беше избран Градоначалникот на Општина Велес, Аце Коцевски, со мандат од 2 (две) години, со право на реизбор.

Раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион, Марко Колев, ја искористи оваа можност да ги запознае Градоначалниците, членови на Советот, со досегашната работа и начинот на функционирање на Центарот, со целите и приоритетите, организационата поставеност, реализираните проекти и проектите во тек, и воедно посочи дека и понатаму ќе се залага за постигнување на рамномерен и одржлив развој во целиот Вардарски плански регион.

 
Студиска посета на Центарот за развој на Вардарски плански регион од претставници на јавен, приватен и невладин сектор од Р.Косово PDF Печати Е-пошта

На  08.11.2017 година Центарот за развој на Варарски плански регион беше домаќин на дваесетина претставници од јавен, приватен и невладин сектор од Р.Косово, на кој што им ја претстави неговата досегашна работа и сите реализирани проекти на Центарот за развој на Вардарски плански регион и Бизнис центарот при Центарот за развој на Вардарски плански регион.

Оваа студиска посета беше реализирана како резултат на добиен суб-грант на Центарот за поддршка на бизнис секторот “ Маласи“ од Р.Косово, во рамки на проектот : “Социо-економско стабилизирање на етничко малцински и мнозински заедници во Косово.

 

Овој проект е финансиски поддржан од Федерално Министерство за економска соработка и развој, а имплементиран од ASB Arbeiter-Samariter-Bund од Р.Германија и Фондација за оджлив економски развој – Преда Плус.

 
Започнување на градежни активности во рамки на Проектот ,,Заштита на водите на Езеро Младост преку регулирање на отпадните води во населба Отовица” PDF Печати Е-пошта

Во населба Отовица започнаа градежните активности во рамки на Проектот ,,Заштита на водите на Езеро Младост преку регулирање на отпадните води во населба Отовица. Со овој проект се опфаќа изградба на фекална канализација во населба Отовица со вкупна должина од 2.514м која ќе се поврзува со колекторскиот систем. Проектот е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа и Биро за регионален развој.


 
Потпишан договор во рамки на Проект „Подобрување на животната средина преку уредување на речните корита во вардарскиот регион , уредување на речното корито на реката Луда Мара – Општина Кавадарци“ PDF Печати Е-пошта

Денес  21.07.2017 е склучен договор помеѓу Центарот за развој на Вардарски плански регион кој се јавува како инвеститор и Градба Промет од Кавадарци кој се јавува како изведувач во рамки на Проектот „Подобрување на животната средина преку уредување на речните корита во вардарскиот регион , уредување на речното корито на реката Луда Мара – Општина Кавадарци“.Со овој проект се опфаќа реализација на третата и последна градежна фаза за уредување на речното корито со вкупна должина од 355 метри од кои покрај уредувањето и изградба на пешачки дел на кејот, предвидено е да се постави и урбана опрема, осветлување и два пешачки моста. Проектот е финансиран од страна на Министерството за локална самоуправа и Биро за регионален развој преку програмата за рамномерен регионален развој и истиот се планира да биде завршен во рок од 4 месеци.

 


 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Page 3 of 19
Copyright © 2019. Центар за развој на Вардарски плански регион. Designed by Pance