Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)

                                       

 

FacebookTwitter
Вести


Обука за основни принципи за собирање на лековити ароматични растенија, шумски плодови, лишаи и печурки – зачувување на биодиверзитетот во Вардарски плански регион PDF Печати Е-пошта

Центарот за развој на Вардарски плански регион на 03.11.2016 година, во Општина Кавадарци, со почеток од 11:00 часот организираше „Обука за основни принципи за собирање на лековити ароматични растенија, шумски плодови, лишаи и печурки – зачувување на биодиверзитетот во Вардарски плански регион”.

Оваа обука беше спроведена во рамки на активноста: „Организирање на 2 настани на Мрежата за инклузивен развој на Вардарски плански регион со релевантни чинители на тема развој на руралниот туризам”, која е дел од проектот: „Поддршка и промоција на препознатливи стопанско туристички настани во ВПР и мапирање на потенцијали за развој на форми на рурален туризам и подготовка на Регистер на потенцијали за рурален туризам на ниво на плански регион”, кој е финансиски поддржан од Програмата за развој на Обединетите Нации – УНДП.

Обуката ја спроведе Г-дин Иван Стојанов, дипломиран инжинер-агроном и на истата присуствуваа собирачи на печурки, лековити и ароматични растенија. Сите присутни на обуката ќе се стекнат со Сертификат за учество на оваа обука. 
Уредување на излетничкo место Мавровица - Општина Свети Николе PDF Печати Е-пошта

На вештачкото езеро Мавровица - Општина Свети Николе во тек е завршната фаза од реализирање на проектот "Уредување на излетничко место Мавровица", со поставување на урбана опрема на шест локации на крајбрежјето на езерото.

Проектот е финансиран од страна Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку мерка 323, а имплементиран од страна на Центарот за развој на Вардарски плански регион.

 

 

 

 
Изградба на систем за водоснабдување во Етно село Клисура - Општина Демир Капија PDF Печати Е-пошта

Во Општина Демир Капија се започнати градежните акивности во рамки на проектот “Изградба на систем за водоснабдување во Етно село Клисура", финансиран од страна на Биро за регионален развој а имплементиран од страна на Центарот за развој на Вардарски плански регион.


 
Изведба на улични тротоари на улиците во Општина Росоман PDF Печати Е-пошта

Во Општина Росоман во тек се градежните активности во рамки на проектот "Изведба на улични тротоари на улиците "Пере Тошев" , "Маршал Тито" и "Илинденска". Истите се одвиваат во предвидената временска рамка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оддржан настан на тема : Заштита на животната средина преку енергетска ефикасност и искористување на обновливи извори на енергија PDF Печати Е-пошта

На ден 18 Октомври 2016 година во просториите на Општина Неготино, Центарот за развој на Вардарски плански регион организираше информативен настан на тема: Заштита на животната средина преку енергетска ефикасност и искористување на обновливи извори на енергија, предвидена активност во рамките на Договорот за соработка во 2016 година помеѓу Министерство за локална самоуправа и единиците на локалната самоуправа од Вардарскиот плански регион, основачи на Центарот за развој на Вардарски плански регион.
Информативниот настан произлезе од Програмата за развој на Вардарски плански регион 2015-2019, во делот на подобрување на енергетската ефикасност преку подигнување на јавната свест за значењето на енергијата како релевантен ресурс, нејзино рационално искористување и промовирање на нови обновливи извори на енергија кои ќе бидат ефикасни во јавниот и приватниот сектор. Имплементацијата на овие активности, директно ќе придонесе за намалување на потрошувачката на енергијата, ќе се намали загадувањето на животната средина и ќе придонесе кон заштеда на буџетите во јавниот и приватен сектор.
На денешниот информативен настанот земаа учество претставници со свои презентации од Заедничкото тело за енергетска ефикасност во Вардарски плански регион, Г. Ванчо Петров, претставник од Агенција за енергетика на РМ, Г. Панче Атанасовски дипл. ел. инж.- советник, претставник од Министерство за економија, Сектор за енергетика, Г-ѓа Жанета Петрова и претставник од технички институт Македонија, Г. Павле Миладинов.

 

 

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Page 8 of 19
Copyright © 2020. Центар за развој на Вардарски плански регион. Designed by Pance