Организациска Поставеност Печати

Основачи на Центарот за развој на Вардарски плански регион се Единиците на локална самоуправа од Вардарски плански регион

 

Градоначалници на Општините од Вардарскиот плански регион

  • Г-дин Аце Коцевски, Градоначалник на Општина Велес и Претседател на Совет за развој на Вардарски плански регион
  • Г-дин Митко Јанчев, Градоначалник на Општина Кавадарци, член
  • Г-дин Тони Делков, Градоначалник на Општина Неготино, член
  • Г-дин Сашо Велковски, Градоначалник на Општина Свети Николе, член
  • Г-дин Роберт Бешовски, Градоначалник на Општина Градско, член
  • Г-дин Горан Стојановски, Градоначалник на Општина Чашка, член
  • Г-дин Бранко Јанев, Градоначалник на Општина Росоман, член
  • Г-дин Ацо Велковски, Градоначалник на Општина Лозово, член
  • Г-дин Лазар Петров , Градоначалник на Општина Демир Капија, член