Изградба на систем за водоснабдување во Етно село Клисура - Општина Демир Капија Печати

Во Општина Демир Капија се започнати градежните акивности во рамки на проектот “Изградба на систем за водоснабдување во Етно село Клисура", финансиран од страна на Биро за регионален развој а имплементиран од страна на Центарот за развој на Вардарски плански регион.