Уредување на излетничкo место Мавровица - Општина Свети Николе Печати

На вештачкото езеро Мавровица - Општина Свети Николе во тек е завршната фаза од реализирање на проектот "Уредување на излетничко место Мавровица", со поставување на урбана опрема на шест локации на крајбрежјето на езерото.

Проектот е финансиран од страна Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку мерка 323, а имплементиран од страна на Центарот за развој на Вардарски плански регион.