Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Центар за развој на Вардарски плански регион и Сојуз на стопански комори на Македонија Печати

Центарот за развој на Вардарски плански регион и Сојуз на Стопански Комори на Македонија, на ден 14.12.2016 година склучија Меморандум за соработка, со цел поттикнување и развивање на сите облици на соработка, зголемување на потенцијали за промоција, размена на бизнис информации, заедничко планирање и организирање на семинари и трибини и поддршка за институционално партнерство за заедничко аплицирање на проекти, истражување, развој и образование.