Инфо сесија за четвртиот повик за инструментите: Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап, спин- оф и Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации. Печати

Бизнис Центарот за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија во Вардарскиот плански регион во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој организираат инфо сесија  за четвртиот повик за инструментите:  Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап, спин- оф и Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации.

Целта на оваа инфо сесијае да сe појасни начинот на аплицирање на потенцијалните апликанти,како да подготоват предлог проект, со информации за софтверот, презентација на апликацискиот пакет и правилата и процедурите за финансирање на инструментот.