Одржана инфо сесија во соработка со Фонд за иновации и технолошки развој Печати

 

Бизнис Центарот во Вардарски плански регион во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој одржаа инфо сесија  за објавениот јавен повик за финансирање на предлог проекти на мали и средни компании (во рамки на столб 3 од Планот за економски раст на Владата на РМ), односно за следниве инструменти:

· Кофинансирани грантови за мали и средни претпријатија со тенденција на брз пораст („ГАЗЕЛИ“)

· Кофинансирани грантови за микро претпријатија

· Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста

· Кофинансирани грантови за стручно усовршување