Завршени градежните активности на излетничко место Мавровица - Општина Свети Николе Печати

Центарот за развој на Вардарски плански регион ги заврши градежните активности на Излетничко место Мавровица , Општина Свети Николе во рамки на проект: „Уредување на излетничко место Мавровица“ во кој Центарот за развој на Вардарски плански регион средствата за реализација ги обезбеди преку Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку Мерката 323.