Skip to content

Category: Реализирани проекти

Развивање на патната мрежа во регионот, преку изработка на техничка документација за изградба на јужна и северозападна обиколница во општина Неготино

Име на проектот: Развивање на патната мрежа во регионот, преку изработка на техничка документација за изградба на јужна и северозападна обиколница во општина Неготино Партнери: Општина Неготино Финансирани од: Министерство
Прочитајте повеќе

Заштита на животната средина во Вардарскиот регион преку финализирање на речното корито на река Луда Мара, општина Кавадарци

Име на проектот: Заштита на животната средина во Вардарскиот регион преку финализирање на речното корито на река Луда Мара, општина Кавадарци Партнери: Општина Кавадарци Финансирани од: Министерство за локална самоуправа
Прочитајте повеќе

Подобрување на квалитетот на услугите од областа на културата преку зголемување на енергетската ефикасност на Домот на културата во општина Свети Николе

Име на проектот: Подобрување на квалитетот на услугите од областа на културата преку зголемување на енергетската ефикасност на Домот на културата во општина Свети Николе Партнери: Општина Свети Николе Финансирани
Прочитајте повеќе

Подобрување на инфраструктурните услови за создавање на мултифункционален објект за подршка на културно-уметнички и спортско рекреативни настани во општина Лозово

Име на проектот: Подобрување на инфраструктурните услови за создавање на мултифункционален објект за подршка на културно-уметнички и спортско рекреативни настани во општина Лозово Партнери: Општина Лозово Финансирани од: Министерство за
Прочитајте повеќе

Одржување на чиста и здрава животна средина преку набавка на специјализирани возила за потребите на ЈКП во општините Лозово, Демир Капија, Неготино и Росоман

Име на проектот: Одржување на чиста и здрава животна средина преку набавка на специјализирани возила за потребите на ЈКП во општините Лозово, Демир Капија, Неготино и Росоман Партнери: Општина Лозово,
Прочитајте повеќе

Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарскиот плански регион преку изградба на систем за водоснабдување во село Отовица, општина Велес

Име на проектот: Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарскиот плански регион преку изградба на систем за водоснабдување во село Отовица, општина Велес Партнери: Општина Велес Финансирани од: Министерство
Прочитајте повеќе

Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на локални патни правци од с. Горно Врановци до регионален пат – Р2344 Чашка-Дреново, општина Чашка (втора фаза) и Улица 1 во с.Подлес, општина Градско

Име на проектот: Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на локални патни правци од с. Горно Врановци до регионален пат – Р2344 Чашка-Дреново, општина Чашка (втора фаза) и Улица 1
Прочитајте повеќе

Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека до археолошки локалитет Била Зора (втора фаза)

Име на проектот: Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека до археолошки локалитет Била Зора (втора фаза) Партнери: Општина Свети
Прочитајте повеќе

Изградба на скејт парк со седум елементи, уредување на пешачки и велосипедски патеки во Вардарски плански регион

Име на проектот: Изградба на скејт парк со седум елементи, уредување на пешачки и велосипедски патеки во Вардарски плански регион Партнери: Општина Кавадарци, Општина Демир Капија, Општина Чашка, Финансирани од:
Прочитајте повеќе

Подобрување на руралната инфраструктура во Вардарски плански регион преку изградба на центар за откуп на земјоделски производи во општина Градско

Име на проектот: Подобрување на руралната инфраструктура во Вардарски плански регион преку изградба на центар за откуп на земјоделски производи во општина Градско Партнери: Општина Градско Финансирани од: Министерство за
Прочитајте повеќе