Skip to content

Category: Тековни проекти

Зајакнување на капацитетите на ТППЕ во општина Велес, Неготино, Свети Николе и Кавадарци преку набавка на високо професионални специјализирани возила согласно европските стандарди.

Име на проектот: Зајакнување на капацитетите на ТППЕ во општина Велес, Неготино, Свети Николе и Кавадарци преку набавка на високо професионални специјализирани возила согласно европските стандарди. Партнери: Општина Велес, Општина
Прочитајте повеќе

Инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство

Име на проектот: Инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство Партнери: Општина Кавадарци, Општина Неготино, Општина Росоман, Општина Демир Капија Финансирани од: Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален
Прочитајте повеќе

Патна инфраструктура до туристички локалитети: арехолошки локалитет Ѓуземелци Кнежје во општините Лозово и Св Николе (фаза 1), манастир Св. Архангел Михаил во општина Градско и куќата на Коле Неделковски во општина Чашка

Име на проектот: Патна инфраструктура до туристички локалитети: арехолошки локалитет Ѓуземелци Кнежје во општините Лозово и Свети Николе (фаза 1), манастир Св. Архангел Михаил во општина Градско и куќата на
Прочитајте повеќе

Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на патна инфраструктура во ИЗ УЗУС, општина Велес

Име на проектот: Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на патна инфраструктура во ИЗ УЗУС, Општина Велес Партнери: Општина Велес, Општина Чашка, Општина Градско
Прочитајте повеќе