The XIV session of the Council for development of the Vardar planning region was held

   Центарот за развој на Вардарски плански регион на ден 03.12.2020 година (четврток), ја одржа онлајн XIV -та Седница на Советот за развој на Вардарски плански регион.   На оваа Седница
Прочитајте повеќе

The XIII session of the Council for development of the Vardar planning region was held

The Center for Development of the Vardar Planning Region on 23.11.2020 held online the XIII session of the Council for Development of the Vardar Planning Region. The presentation was made
Прочитајте повеќе