Почитувани,

Центарот за развој на Вардарски плански регион овозможува пријавување на мито и корупција.

Секој граѓанин ќе може да поднесе пријава анонимно со испраќање e-mail на следнава адреса : prijavikorupcija@vardarregion.gov.mk

Заинтересираните службеници и граѓани можат да контактираат и со овластените лица:

Душица Габерова
Советник во одделение за општи и административни работи, финансии и јавни набавки
моб: 075 309 976

Михајло Вчков
Виш соработник во одделение за општи и административни работи, финансии и јавни набавки
моб: 071 213 102

адреса: ул. Шефки Сали бр.4, 1400 Велес