Овластени лица за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Центар за развој на Вардарски плански регион:

Душица Габерова
Советник во одделение за општи и административни работи, финансии и јавни набавки
моб: 075 309 976

Михајло Вчков
Виш соработник во одделение за општи и административни работи, финансии и јавни набавки
моб: 071 213 102

адреса: ул. Шефки Сали бр.4, 1400 Велес

e-mail : ukazuvaci@vardarregion.gov.mk