Конкурс за ангажирање на еден финансиски менаџер

Конкурс за ангажирање на еден финансиски менаџер   Центарот за развој на Вардарски плански регион објавува конкурс за ангажирање на еден финансиски менаџер за потребите на проектот „Креирање на иновациски
Прочитајте повеќе

Јавен Оглас за избор на Директор на Центарот за развој на Вардарски плански регион – 1 извршител на определено време за период од 4 години

 Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13,
Прочитајте повеќе

Одлука по Јавен оглас за избор на 4(четири) лица на неопределено време во стручната служба на Центарот за развој на Вардарски плански регион

     Врз основа на член 23, став 4 од Законот за работни односи („Сл. Весник на РСМ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12,13/13, 25/13,
Прочитајте повеќе

Јавен повик за избор на член во Советот за развој на Вардарски плански регион

ЈАВЕН ПОВИК за избор на член во Советот за развој на Вардарски плански регион – претставник од здруженијата, со мандат од 4 (четири) години   Основни критериуми за избор на
Прочитајте повеќе

Јавен оглас за вработување на работници на неопределено време

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи (Сл. Весник бр. 62/2005, …, 151/21), Правилникот за систематизација на работните места во Центарот за развој на
Прочитајте повеќе

Одлука за избор на работник на работна позиција Соработник за општи и административни работи, финансии и јавни набавки

Врз основа на член 23, став 4 од Законот за работни односи (Сл. Весник бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12,13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14,
Прочитајте повеќе

Јавен оглас за вработување на работник на определено време

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи (Сл. Весник бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12,13/13, 25/13, 170/13, 187/13,
Прочитајте повеќе

Јавен оглас за вработување на работник на неопределено време

Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи (Сл. Весник бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12,13/13, 25/13, 170/13, 187/13,
Прочитајте повеќе

Одлука за избор на работна позиција

Врз основа на член 23, став 4 од Законот за работни односи (Сл. Весник бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12,13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14,
Прочитајте повеќе