Skip to content

Month: јули 2022

Јавен Оглас за избор на Директор на Центарот за развој на Вардарски плански регион – 1 извршител на определено време за период од 4 години

 Врз основа на член 22 и член 23 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13,
Прочитајте повеќе