Skip to content

Category: Активности

Реконструкција на младински парк во Општина Велес

Во тек се градежните активности за реконструкција на младинскиот парк во Општина Велес, кои се спроведуваат во рамки на проектот „ Подобрување на инфраструктурата поврзана со туризмот и спортот, преку
Прочитајте повеќе

Хортикултурно и партерно уредување на кејот на Црна река во општина Росоман

Во тек се градежните активности во рамки на проектот „Хортикултурно и партерно уредување на просторот покрај течението на реката Црна Река“ во општина Росоман, во рамки на кои ќе се
Прочитајте повеќе

Отпочнување на градежните работи во рамки на проект „Регионалниот центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство во Вардарски плански регион – ШЕПА“

Градежните работи во рамки на „Регионалниот центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство во Вардарски плански регион – ШЕПА“ се одвиваат непречено, согласно предвидената динамика. Имплементатор на проектот е
Прочитајте повеќе

Потпишан договорот за изградба на “Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство во Вардарскиот плански регион”

Потпишан договор за изградба на “Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство во Вардарскиот плански регион”   На 19.04.2023 се потпиша Договорот за изградба на “Регионален центар
Прочитајте повеќе

Одржана XII – та седница на Совет за развој на Вардарски плански регион

На 23.03.2023 во општина Демир Каприја се одржа XII-тата Седница на Советот за развој на Вардарски плански регион. На седницата присуствуваа градоначалниците од Вардарскиот плански регион и се дискутираше по
Прочитајте повеќе

Креирање на иновациски систем за поддршка на можностите за вработување на младите таленти од ИТ секторот во прекуграничниот регион

На почетокот од месец март 2023 година започнаа градежни работи за санација на кровот на поранешна народна кујна од страна на економскиот оператор СИМАК-ИНЖИЊЕРИНГ Јованка ДООЕЛ – Скопје. Реконструкцијата на
Прочитајте повеќе

Изградба на Обиколница во село Горно Јаболчиште, општина Чашка

На ден 15.03.2023 воведен е во работа економскиот оператор Ленди Груп ДООЕЛ Скопје. Предмет на договорот е “Изградба на Обиколница во с.Горно Јаболчиште, општина Чашка” во вкупна вредност од 5.255.072,77
Прочитајте повеќе

Хортикултурно и партерно уредување на кејот на Црна река во општина Росоман

На ден 13.03.2023 се склучи договор со економскиот оператот Градба Промет Кавадарци. Предмет на овој договор е “Хортикултурно и партерно уредување на кејот на Црна река во општина Росоман” во
Прочитајте повеќе

Одржана XI – та седница на Совет за развој на Вардарски плански регион

На 24.02.2023 со почеток во 13:00 часот, on-line се одржа X-тата Седница на Советот за развој на Вардарски плански регион.   На on-line седницата се вклучија градоначалниците од Вардарскиот плански
Прочитајте повеќе

“Реконструкција на локален пат од село Градско до село Долно Чичево, општина Градско”

На ден 23.02.2023 започнаа геадежните работи од страна на економскиот оператот ОСД Кирил ДООЕЛ Скопје. Предмет на договорот е “Реконструкција на локален пат од село Градско до село Долно Чичево,
Прочитајте повеќе