Skip to content

Month: март 2023

Одржана XII – та седница на Совет за развој на Вардарски плански регион

На 23.03.2023 во општина Демир Каприја се одржа XII-тата Седница на Советот за развој на Вардарски плански регион. На седницата присуствуваа градоначалниците од Вардарскиот плански регион и се дискутираше по
Прочитајте повеќе

Креирање на иновациски систем за поддршка на можностите за вработување на младите таленти од ИТ секторот во прекуграничниот регион

На почетокот од месец март 2023 година започнаа градежни работи за санација на кровот на поранешна народна кујна од страна на економскиот оператор СИМАК-ИНЖИЊЕРИНГ Јованка ДООЕЛ – Скопје. Реконструкцијата на
Прочитајте повеќе

Изградба на Обиколница во село Горно Јаболчиште, општина Чашка

На ден 15.03.2023 воведен е во работа економскиот оператор Ленди Груп ДООЕЛ Скопје. Предмет на договорот е “Изградба на Обиколница во с.Горно Јаболчиште, општина Чашка” во вкупна вредност од 5.255.072,77
Прочитајте повеќе

Хортикултурно и партерно уредување на кејот на Црна река во општина Росоман

На ден 13.03.2023 се склучи договор со економскиот оператот Градба Промет Кавадарци. Предмет на овој договор е “Хортикултурно и партерно уредување на кејот на Црна река во општина Росоман” во
Прочитајте повеќе