Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство во Вардарски плански регион

Име на проектот: Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство во Вардарски плански регион. Партнери: Општина Кавадарци,
Прочитајте повеќе

Развој на инфраструктура за подобар економски развој во регионот, преку изградба на пазар за продажба на земјоделски производи

Име на проектот: Развој на инфраструктура за подобар економски развој во регионот, преку изградба на пазар за продажба на земјоделски
Прочитајте повеќе

Развој и унапредување на патната инфраструктура за поголема безбедност на патиштата, преку реконструкција на патишта во општините Градско и Чашка

Име на проектот: Развој и унапредување на патната инфраструктура за поголема безбедност на патиштата, преку реконструкција на патишта во општините
Прочитајте повеќе

Подобрување на инфраструктурата поврзана со туризмот и спортот, преку реконструкција на паркови и изградба на спортски центри во општините Велес, Свети Николе и Росоман

Име на проектот: Подобрување на инфраструктурата поврзана со туризмот и спортот, преку реконструкција на паркови и изградба на спортски центри
Прочитајте повеќе

Развој и унапредување на условите за одржување на чиста и здрава околина, преку набавка на специјализирани возила за одржување на хигиената на јавни површини во општините Демир Капија и Неготино

Име на проектот: Развој и унапредување на условите за одржување на чиста и здрава околина, преку набавка на специјализирани возила
Прочитајте повеќе

Зајакнување на капацитетите на ТППЕ во општина Велес, Неготино, Свети Николе и Кавадарци преку набавка на високо професионални специјализирани возила согласно европските стандарди.

Име на проектот: Зајакнување на капацитетите на ТППЕ во општина Велес, Неготино, Свети Николе и Кавадарци преку набавка на високо
Прочитајте повеќе

Инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство

Име на проектот: Инсталирање на мерни станици за смарт земјоделство Партнери: Општина Кавадарци, Општина Неготино, Општина Росоман, Општина Демир Капија
Прочитајте повеќе

Патна инфраструктура до туристички локалитети: арехолошки локалитет Ѓуземелци Кнежје во општините Лозово и Св Николе (фаза 1), манастир Св. Архангел Михаил во општина Градско и куќата на Коле Неделковски во општина Чашка

Име на проектот: Патна инфраструктура до туристички локалитети: арехолошки локалитет Ѓуземелци Кнежје во општините Лозово и Свети Николе (фаза 1),
Прочитајте повеќе

Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на патна инфраструктура во ИЗ УЗУС, општина Велес

Име на проектот: Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на патна инфраструктура во ИЗ
Прочитајте повеќе

Развивање на патната мрежа во регионот, преку изработка на техничка документација за изградба на јужна и северозападна обиколница во општина Неготино

Име на проектот: Развивање на патната мрежа во регионот, преку изработка на техничка документација за изградба на јужна и северозападна
Прочитајте повеќе

Заштита на животната средина во Вардарскиот регион преку финализирање на речното корито на река Луда Мара, општина Кавадарци

Име на проектот: Заштита на животната средина во Вардарскиот регион преку финализирање на речното корито на река Луда Мара, општина
Прочитајте повеќе

Подобрување на квалитетот на услугите од областа на културата преку зголемување на енергетската ефикасност на Домот на културата во општина Свети Николе

Име на проектот: Подобрување на квалитетот на услугите од областа на културата преку зголемување на енергетската ефикасност на Домот на
Прочитајте повеќе